Weide met bloemen

Zegt een kleurige bloementuin u wel wat?

Voor u het weet, doet ook u daadwerkelijk iets om het de bloembezoekende insecten gemakkelijker te maken. Bloemrijke vegetaties zijn niet alleen gunstig voor het voortbestaan van bijen, maar ook voor dagvlinders en andere insecten. Als het goed gaat met de honingbij gaat het ook goed met heel veel andere diersoorten.

Steeds meer mensen leggen een grote bekommernis aan de dag wat betreft ons leefmilieu. De opwarming van de aarde en de toenemende verstedelijking hebben tot gevolg dat talloze diersoorten bedreigd zíjn of het in de nabije toekomst gaan worden.

Bijen, gecatalogeerd als huisdieren en van rechtswege beschermd, hebben zwaar te lijden onder het hierboven vermelde fenomeen. Het is zelfs zo dat ze in de vrije natuur, zonder de hulp en verzorging van een imker, bijna geen overlevingskansen meer hebben.

De meeste mensen associëren deze insecten met honingwinning en inderdaad is dit een belangrijk argument om een eigen imkerij op te starten. Veel belangrijker is echter de rol die de bijen hebben in de bestuiving van bomen en planten.

We richten ons tot een ruim publiek maar in het bijzonder tot de hobbytuinier om zoveel mogelijk planten te kweken ten voordele van onze bijen.