Als je de bodem nog niet hebt vervangen of zuiver gemaakt, wordt dit je hoogste prioriteit. Ook kan je indien je op twee rompen hebt overwintert, de onderste romp weghalen (indien er nog geen broed opzit) en de bovenste romp op de bodem zetten.

De ramen van de onderste romp kunnen de smelter in om aan raatvernieuwing te doen.
Je zoekt in de bovenste romp tot waar het broed zit. Naast het broed steek je best links en rechts een verse waswafel. Zorg er voor dat zowel links als rechts naar de buitenzijde toe nog eetramen zitten. Deze kan je best openmaken zodat de bijen hun weg makkelijk kunnen vinden. Als je dan na ongeveer twee weken ziet dat de nieuwe waswafels zijn uitgewerkt kan je een nieuwe romp opzetten met enkele waswafels (3stuks) de overige ruimte wordt opgevuld met vulblokken zodat het volk het niet te koud krijgt. Het aantal waswafels is afhankelijk van de sterkte van je volk.

Als er voldoende dracht is kan een koninginnenrooster op de tweede romp worden gezet waarop dan een derde romp( honingzolder) kan geplaatst worden. Mensen die aan broedbeperking op 1 romp doen kunnen eventueel een koninginnenrooster plaatsen tussen romp 1 en romp 2. De koningin wordt op romp twee gezet. Dit bespaart heel wat controle werk en je haalt meer honing daar er minder eten nodig is voor het jonge broed. Dit laatste gebeurt wel pas half april.

Let nog steeds even op dat je volk geen honger heeft.

Deze werkzaamheden zijn geen must en ieder voor zich moet uitmaken of dit voor hem de juiste werking is

Veel plezier en voor vragen 0475/627987
De voorzitter (Philip)