Hallo, ja u spreekt met een imker….

Heb jij ook telefoon gehad van de brandweer of een privé persoon die op zoek is naar een imker om een bijenzwerm te gaan scheppen?

De eerste keer weet je niet snel genoeg op de plaats van de zwerm te zijn. Met alle gevolgen van dien… Je zou bijna ongelukken begaan om eraan te beginnen… Maar de enige goede manier is rustig blijven en de situatie goed overzien. Een zwerm die men vind tussen 11 uur een 15 uur is meestal de eerst vertrokken zwerm. Deze zal vaak niet verder dan 200 meter van de kast gaan hangen. Wetende dat een zwerm zich heeft volgezogen met honing is al een hele geruststelling omdat je hiervan kan uitgaan dat hij bijna niet zal steken. Zorg steeds voor een stabiele ondergrond als je de zwerm uit een boom moet halen. Probeer indien mogelijk de tak af te knippen waaraan de zwerm hangt zodat je de ganse zwerm naar beneden kan brengen om ten gronde op een kast te kloppen. Wel niet vergeten de zwerm nat te maken zodat hij een hechte tros vormt. Eenmaal op de kast laat je de kast bovenaan een beetje openstaan zodat ook de overige bijen in de kast komen. Pas s’avonds ga je de kast weghalen. En natuurlijk hopen dat de koningin van de eerste keer in je kast zit.

Zelf kan je zwermen voorkomen door je koningin te knippen. Ikzelf vind knippen een verminking en doe dit niet. Ik kies voor een koninginnenrooster. Je kan de rooster leggen tussen romp 1 en romp 2 indien je aan broedbeperking doet ( de koningin zit dan in romp 2) of je legt een rooster op de bodem. Als je dan toch een dop over het hoofd hebt gezien en je volk gaat zwermen, kan de koningin niet van de kast. Het volk zal de kast verlaten maar meteen terug naar de kast komen als ze merken dat de koningin niet mee is. Je diend er wel rekening mee te houden dat de bijen de koningin meestal zullen afsteken. Daarom moet je steeds bij kastcontrole jezelf overtuigen dat je eitjes of een koningin hebt gezien als je plots een dop ziet staan. Nooit meteen doppen beginnen breken voor je zeker bent dat er nog eitjes of een koningin is. Zijn die er niet dan ben je bijna voor 100% zeker dat je kast gezwermd heeft en dat de bijen de koningin hebben afgestoken. Dus eerst controleren voor je de laatste dop uit je kast breekt. Ook nooit vergeten dat je de rooster miet weghalen in dergelijke situatie zodat de nieuwe koningin op bruidsvlucht kan gaan.

Momenteel krijg ik vaak telefoon of ik een nieuwe koningin kan leveren omdat men denkt dat de koningin weg is. Men ziet geen eitjes meer, geen larfjes en de koningin is ook spoorloos!!!! Meestal gaat het hier over een zwerm. De dop is ondertussen uitgelopen en opgeruimd door de bijen en men ziet geen jong broed meer. Vaak is het beter jezelf te verzekeren dat er inderdaad geen koningin meer is door er jong broed van een andere kast in te hangen. Als je dan na vijf dagen nog geen doppen ziet verschijnen op dat ingehangen raam mag je zeker zijn dat er een jonge koningin aanwezig is. Het kan zijn dat ze nog niet bevrucht is maar meestal wacht de nieuwe koningin tot al het broed van de vorige koningin is uitgelopen voor ze zelf begint te leggen ..

Nu ondertussen de meeste al geslingerd hebben hoop ik dat ze de kasten hebben behandeld nu de honingzolder effe van de kast was. Ook niet vergeten dat je je volk in drachtloze periodes moet bijvoederen.

Ik hoop dat je allemaal een mooie oogst hebt behaald en een gezond volk kan behouden dat je binnen de twee maanden mag beginnen te behandelen en in te winteren..

Bij vragen Philip Duts. 0475/627987.