We slaan de deur van 2016 achter ons dicht! Op alle vlakken een raar jaar. Staat het dan echt allemaal op zijn kop? Ook voor de imker was het weer een jaar vol verrassingen… De lente die maar traag opgang kwam gaf onze bijtjes een trage groei. Mensen die voor bestuiving op de kersen stonden werden gevraagd om wat langer te blijven staan omdat de regen serieuze parten speelde. Ook op de koolzaad werden onze bijtjes belaagd door de aanhoudende winter. We moesten als het ware met een groot regenscherm onze kasten controleren. Het rechtstreeks gevolg was natuurlijk een mindere oogst dan andere jaren. Wat mij opviel was dat de bijen die midden in de koolzaad stonden liever 1 km door het slechte weer vlogen om te gaan snuisteren in het dorp. Pas later werd me verteld dat de landbouwers voor de eerste maal GGO koolzaad zouden geplant hebben. Die genetisch gemanipuleerde gewassen zouden beter bestand zijn tegen ziektes, meer opbrengst leveren maar minder nectar!. Als dit inderdaad zo is dan heeft het reizen naar de koolzaad weinig of geen nut meer voor de ontwikkeling van onze volkeren…. Voor de acacia was het al niet beter. Weer stak de regen stokken in onze wielen. En of het allemaal niet genoeg was kregen we als afsluiter nog een lange nazomer. We zagen onze bijen massaal thuis komen met stuifmeel die ze gingen halen op de mosterd die de landbouwers hadden gezet als groenbemester. Vele imkers gingen ervan uit dat dit positief was voor de bijen, maar niks is minder waar. Het waren namelijk onze winterbijen die zich te pletter aan het vliegen waren waardoor het als het ware zomerbijen werden en jammer genoeg drie á vier weken later dood vielen. Het gevolg is dat we nu veel minder winterbijen hebben dan normaal. En of alles nog niet voldoende was bleek dat iedereen hardnekkig te kampen had met varroa. Wat mezelf nog het meest verontrust is dat er zoveel imkers melding maken dat ze hun kasten aatreffen vol eten maar waar de bijen met ze’n allen hun kast hebben verlaten… de zogenaamde verdwijnziekte is bij mijn weten nooit zo groot geweest.

In februari zullen we het juiste percentage van uitval wel kennen. Dit zal bijgevolg ook sporen nalaten op het nieuwe seizoen. We zullen ons moeten concentreren om het verlies terug op te trekken. Best met een extra reserve om niet in een neergaande spiraal terecht te komen.

Ondertussen beginnen de dagen al wat langer te worden en zeer binnenkort zal onze koningin terug aan haar echte werk beginnen, namelijk het leggen van eitjes. Dat wil zeggen dat onze volken meer eten zullen gaan verbruiken. Controleer dus of je bijen voldoende eten hebben. Is dit niet het geval leg dan een pak suikerdeeg op je latten onder het deksel. Ik snijd in de afdekplastiek die op mijn latten onder het deksel ligt een kruis, vervolgens plooi ik de plastiek een weinig naar binnen. In het pak suikerdeeg maak ik een vierkant opening en leg dit op de plastiek zodat de bijen er onmiddellijk bij kunnen. Zo’n pak deeg van 2,5 kg moet normaal voldoende zijn om januari mee door te komen. In februari ga ik dan op een warmere dag de kasten al voorzien van een zuivere bodem. Maar hierover in het volgende maandpraatje.

Nu blijft er mij niets anders over dan ieder van jullie te danken om met zovelen lid te zijn van onze vereniging. We mogen ons terecht fier één der grootste verenigingen van Limburg heten. Verder wens ik jullie een fijn eindejaars toe, een prachtig 2017 met een allerbeste gezondheid en sta jullie graag een nieuw jaar ten dienste.

Gelukkig nieuwjaar uit naam van het ganse bestuur.

Philip Duts (voorzitter). 0475/627987 philipduts@telenet.be