Hoe was uw voorjaarsdracht. Deze zin heb ik de laatste dagen heel vaak gehoord. Dit is voor iedereen, afhankelijk van de plaats of dracht compleet anders. De koolzaad was weer een beetje tegengevallen maar wat wil je met zo’n weer. Ondertussen hebben de meeste onder ons geslingerd en zijn de bijen volop aan het vliegen op de acacia en straks op de linde. We krijgen geel wat telefoons binnen van mensen die zwermen heb en maar in 80% van de gevallen gaat het over hommels. Ondertussen zijn we weer aan het overlarven om goei koninginnen te hebben. Anderen moeten dan weer volken splitsen om zwermen te voorkomen.

Net komt mij het droeve nieuws binnen dat Raymond Debie is overleden. De man mocht jammer genoeg maar 66 jaar oud worden. Raymond was de persoon die voor  onze vereniging de waswafels maakte. Ook voor Geller in Duitsland maakte hij de waswafels. Ik wil bij deze zijn vrouw en familie veel sterkte wensen.