Februari…. meestal ‘de’ maand van de waarheid… tijdens een mooie dag zouden we nu toch bijtjes moeten zien vliegen. Als dit niet het geval is moeten we indien het weer dit toelaat de kasten eens inspecteren. Hopelijk zie je niet een hoop dode bijen op de bodem liggen met een kast vol eten. Dit kan uiteraard wijzen op een slechte behandeling tegen varroa. Een andere oorzaak kan zijn dat het volk te zwak was om de winter mee in te gaan. Of heeft er op wat zonnige dagen geen poes op de kast gelegen om gaar te warmen… want telkens als een kat schrikt vertrekt die met krassende nagels door je deksel van de kast, met gevolg dat je bijen enorm werden verstoort tijdens het zitten op tros.

Momenteel is het van belang dat je zorgt dat je volkeren voldoende eten hebben. Het zou jammer zijn moest je nu nog een volk verliezen van hongersnood. Iedereen staat stilaan te popelen om het nieuwe seizoen aan te vatten. Één van de volgende dagen zal het weer ons wel toelaten om onze volkeren grondiger te inspecteren. Een zuivere bodem zorgt al voor veel minder ellende en straks kunnen we misschien al wel de onderste broedbak verwijderen om hiervan de vuile ramen uit te smelten. Moest het zijn dat je al beschikt over zeer sterke volken (8 ramen) zou je zelfs kunnen overwegen om er meteen een tweede romp op te plaatsen met hierin voor de helft uitgewerkte en voor de helft verse waswafels. Vergeet uiteraard niet om je bijen te blijven voorzien van eten. Ook al hoor ik dat er hier en daar ergens een wilgenboom staat die reeds katjes heeft, die welliswaar nog niet open zijn. Maar toch was het mooi vandaag de bijen te zien vliegen en ze met een beetje stuifmeel thuis te zien komen, die ze van de krokus zijn gaan halen.

Hopelijk h3bben julli3 er evenveel zin in om eraan te beginnen dan ik.. tot aan het volgende praatje!!!

Vragen 0475-627987