Beste imker/ lid Konvib,
Graag laat ik u weten dat het Konvib bestuur enorm begaan is met u als lid.We hebben allemaal een zware periode achter de rug, toch bleef het bestuur niet stilstaan, via tele-conferencing hebben we ons werk verdergezet.Net voor de lock-down heb ik, voorzitter, u beloftes gedaan! Die wil ik, en zal ik blijven nakomen. Transparantie en met u als imker rekening houden was daarvan een onderdeel.Omdat we niet voorbarig willen zijn, werken we onze zaken eerst degelijk uit voor we ermee naar buiten komen. Dankzij uw input kunnen we nu met  enkele zaken naar buiten komen.Daarom wil ik u met fierheid de stand van zaken toelichten….Wij hebben dit jaar na prospectie van een aantal verzekeringen, een overkoepelende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen afgesloten voor alle konvib leden.

(De voorwaarden van deze verzekering kan u terug vinden op de website van het konvib – TABBLAD KONVIB).

 Doordat we deze verzekering hebben afgesloten, wat toch een serieuze kostprijs met zich meebrengt ( +/- 4€ per lid), kunnen alle provinciale en plaatselijke bonden hun verzekering dienaangaande vanaf nu opzeggen..

Nu de afdelingen geen extra verzekering meer hoeven af te sluiten voor activiteiten, komt er bij elke bond een aanzienlijk bedrag vrij waardoor ze wat meer armslag krijgen voor hun leden. En dit ongeacht welk statuut de afdeling heeft.

Wie regelmatig op de website gaat kijken, zal opgemerkt hebben dat we onze website hebben vernieuwd.

Tijdens één van de voorgaande Algemene vergaderingen werd voor de vernieuwing van de website rond de 20.000€ voorzien. Met grote trots mag ik u melden dat we nu over een nieuwe website beschikken, volledig belangeloos gebouwd door één van onze leden, en dan dus ook voor een verwaarloosbare fractie van het hierboven genoemde bedrag.

Ondertussen wordt ook de nieuwe ledenadministratie aan de nieuwe website gekoppeld. Ook dat zal straks een serieuze kostenbesparing en eenvoud bij ingaven opleveren. Door kostenbesparend te werken kunnen we gaan nadenken over projecten te uwen voordeel.

Voortaan zal er aan diverse projecten gelijktijdig worden gewerkt.

Deze projecten zijn de topics die naar voor werden gebracht door u als imker. We gaan in een later stadium communiceren over welke projecten het precies gaat. Ieder project zal gedragen worden door een Konvib bestuurslid. Hij zal hiervoor een beroep doen op u!

Dus als jij wil meewerken aan één van onze talrijke topics, mag je me hiervoor contacteren (voorzitter@konvib.be).

Momenteel is onze grootste bezorgdheid de  opkomst van de Aziatische hoornaar.

We horen over heel wat mogelijkheden spreken om de nesten op te sporen. Zelf diende ik twee jaar geleden een dossier in om nesten op te sporen via een GPS-tracker. Het probleem was toen, en nu nog steeds, de betrouwbaarheid van dergelijk systeem. Tot heden vraag ik nog steeds bij de leverancier naar praktische casestudy’s, die ik nog niet heb ontvangen. Je moet weten dat de zender(antenne) die op een hoornaar dient gekleefd te worden 0,2 gram weegt, wat een enorm gewicht is.

Drones kunnen worden uitgerust met een warmtecamera. Maar al snel merkt men dat de hoornaarswarmte verloren gaat in tal van strooi-warmtebronnen zoals zonnereflectie op tal van voorwerpen.

Een bewezen methode voor het opsporen van nesten is de Jersey methode. Deze methode zijn we aan het uitwerken en zullen we u zo snel mogelijk bezorgen. Het Konvib bestuur wil zowel de imker als gans de bevolking beschermen tegen de Aziatische hoornaar en zal het ministerie vragen  te helpen.

Wat de scholing en vorming betreft werken we met onze collega’s en het ministerie samen aan degelijke eindtermen.

We blijven hard werken om u een mooi, verzorgd en degelijk maandblad aan te bieden. Vermoedelijk heeft u al wat verandering opgemerkt, maar in de toekomst zal het tijdschrift u verrassen met degelijk onderbouwde artikels. Ben jij iemand die graag wil deel uitmaken van onze redactie? Contacteer voorzitter@konvib.be

Ergens in mijn intro sprak ik over een enorme fierheid….

Uiteraard houdt het bij deze stand van zaken niet op…. Het Konvib bestuur zal zich blijven inzetten en verder werken aan die zaken die u als imker/lid kenbaar hebt gemaakt.

Ik zou u dan ook als vriend willen vragen om mij jouw wensen en/of voorstellen kenbaar te maken! Je mag me mailen (voorzitter@konvib.be) of bellen/sms’n/whatsapp (0475-627987)

Vanwege het bestuur en mezelf hopen wij op jouw input en wensen we je het allerbeste.

Philip (voorzitter)