De 1ste maand van het jaar is weer voorbij gevlogen ondanks de beperkingen die we hebben vanwege het alom gekende virus. Nog steeds hopen wij om alles zo snel mogelijk terug op te starten. Eerlijk gezegd vrees ik dat het nog niet voor morgen zal zijn.
Ondertussen hebben de besturen niet stilgezeten en wordt er van hoger uit veel tijd gestoken om de imkersector te laten krijgen waarop hij recht heeft.
Ergens in februari, als het een aangename dag is kan je de bodems van je volken al vervangen door propere. Je zal waarschijnlijk gemerkt hebben dat er heel wat meer bijen op de vliegplank liggen tov andere jaren. Veel imkers geven ook een hogere uitval aan en merken op dat de volken erg klein zijn. De reden hiervoor is te wijten aan twee zaken. De hoofdzaak zal zijn de overdreven hitte de afgelopen zomer. Door de droogte gaven planten geen nectar waardoor de bijen niet werden gelokt. Een rechtstreeks gevolg is dat er veel minder stuifmeel is binnen gekomen. Net stuifmeel hebben de bijen nodig voor hun jong broed. Een tweede reden is een tekort aan bloemen en planten. Dit tekort hebben we te danken aan die mensen, die hun mooie siertuin hebben weggedaan om hem te verbouwen tot een stenen planeet. Misschien moeten er maar eens serieuze taksen aangerekend worden aan de eigenaars van dergelijk maanlandschap. Wat zeker is, is dat we de mensen moeten duidelijk maken dat ze door dergelijk kudde gedrag zichzelf aan het opruimen zijn.
Doordat de bijen stuifmeel zo hard nodig hebben, wordt de drang om stuifmeel te halen zo groot dat ze massaal gaan uitvliegen naar mosterdvelden, en alles wat maar mogelijk is, zonder erbij na te denken  dat de temperatuur te laag is. Het gevolg laat zich raden,, bijen raken net thuis en vallen dood op de vliegplank vanwege de koude. Wat de imker vaststelt is een massa dode bijen die in gele pap (stuifmeel) liggen.
Doordat de volken klein zijn zullen we wel verplicht zijn bij de eerste voorjaarswerkzaamheid onze bijen op 1 romp te zetten voor een aantal weken. Pas als  ze voldoende zijn vermeerderd zullen we een tweede bak kunnen opzetten. Al dan niet zal de tweede romp gevuld zijn met nieuwe waswafels of een verdeling van nieuwe waswafels en uitgewerkte waswafels die voldoende zuiver zijn en afkomstig uit de honingzolder.
Nu we de zonnewende van 21 december gepasseerd zijn, zal onze koningin stilaan meer beginnen leggen waarbij we moeten zorgen dat er voldoende voeding aanwezig blijft in de kast.
Laat u niet ontmoedigen moesten er volken verloren zijn gegaan. Er is nu al weet van een uitvalsverhoging van +30% en we hopen dan ook dat er geen echte winterprik meer komt want dan zou dit cijfer wel eens kunnen oplopen naar +50%.
Moest je uitval hebben moet je het uiteraard niet meteen op de net opgenoemde factoren gaan steken, maar overschouw ook eens je voorbije seizoen. Misschien stel je wel vast dat je ergens iets niet-, of te onnauwkeurig hebt gedaan. Ook communicatie met collega’s kan soms bijdragen tot betere resultaten. Ok je hebt gelijk dat het momenteel niet evident is om mekaar te ontmoeten,,,daarom richt ik regelmatige  een doelgerichte webinar in waaraan je kan deelnemen en ook je vragen mag stellen. Het enige wat je moet doen is je inschrijven en een uurtje voor je pc, laptop of tablet gaan zitten. Maar jou deelname kan net “dat” verschil voor jou of van een collega maken.
Nog vragen?? 0475-627987

de voorzitter