De koninklijke bijenbond «De Verenigde Taxanders» is een imkervereniging in Tessenderlo. Onze vereniging telt ruim 124 imkers. De belangrijkste activiteiten van onze bond zijn:

Informatie en advies geven aan de imkers en geïnteresseerden in de bijenteelt en het behartigen van de imkerbelangen bij de plaatselijke overheid.

Om dit doel te bereiken zetten wij volgende middelen in:

  • organiseren van voordrachten en cursussen voor onze imkers
  • adviseren van de gemeente bij aanleg van bloemenweiden
  • een bijenstand
  • een jaarlijkse plantenruildag
  • infodagen over het leven van de bij voor de scholen van Tessenderlo
  • infostand over de honingbij op Supervlieg en tijdens diverse activiteiten van andere verenigingen.

Wij zijn aangesloten bij:
– de Koninklijke Vlaamse imkersbond: www.konvib.eu
– de Limburgse imkersbond: www.libvzw.be

» Hoe lid worden van De Verenigde Taxanders?
» Samenstelling van het bestuur