OVER DE VERENIGDE TAXANDERS

De koninklijke bijenbond «De Verenigde Taxanders» is een imkervereniging in Tessenderlo. Onze vereniging telt ruim 124 imkers. De belangrijkste activiteiten van onze bond zijn:

Informatie en advies geven aan de imkers en geïnteresseerden in de bijenteelt en het behartigen van de imkerbelangen bij de plaatselijke overheid.

Om dit doel te bereiken zetten wij volgende middelen in:

  • organiseren van voordrachten en cursussen voor onze imkers
  • adviseren van de gemeente bij aanleg van bloemenweiden
  • een bijenstand
  • een jaarlijkse plantenruildag
  • infodagen over het leven van de bij voor de scholen van Tessenderlo en plaatselijke verenigingen.

Wij zijn aangesloten bij:
– de Koninklijke Vlaamse imkersbond: www.konvib.eu
– de Limburgse imkersbond: www.libvzw.be

Wil je graag lid worden? klik hier om je in te schrijven

BESTUUR

Voorzitter: Frans Daems
Ondervoorzitter: Alex Vervoort
Secretaris: Anja Boons
Penningmeester: Daniël Vloeberghs
Bestuursleden: Peter Lommelen, André Cleykens, Joeri Opdebeeck, John Vaes en Piet Vanmarsenille
Rek.nr Taxanders: BE49 0010 0721 6371